Aktive nærmiljø

Vi prøver å legge til rette for at aktivitetene vi organiserer gjør at folk møtes og blir kjent med andre i sitt eget nærmiljø.

Aldersgruppe: 4 til 100 år

Flere aktiviteter

Barn & unge

Vi organiserer aktivitets...

En-til-en-aktivitet

Frivilligsentralene prøve...

Folkehelse-fysisk aktivitet

Folkehelse, tidlig innsat...

Godt voksen

Frivilligsentralene bidra...

Inkludering & mangfold

Frivilligsentralene ønske...

Kultur

Frivilligsentralene ønske...

2018 © Trondheims Frivilligsentraler