Barn & unge

Vi organiserer aktivitetstilbud for barn og unge, eller har annen aktivitet hvor ungdom kan delta som frivillige.

Aldersgruppe: 4 til 18 år

Aktivitetstilbudet som frivilligsentralene kan tilby varierer etter frivilliges ønsker, frivilligsentralens lokaliteter og kapasitet.   Derfor er ikke barn og ungdom en målgruppe for alle frivilligsentralene.


I Trondheim tilbyr følgende frivilligsentraler tilbud for barn, eller har aktiviteter hvor barn og ungdom kan bidra som frivillige. Når du klikker på aktivitetens navn i grønn skrift, blir du ført til den frivilligsentrals info om  aktiviteten.

Byåsen frivilligsentral: EMU (eldre møter unge)

Ila frivilligsentral

Jekken frivilligsentral

Løkkan frivilligsentral

Kattem frivilligsentral

Nardo & omegn frivilligsentral

Presthus frivilligsentral

Saupstad frivilligsentral: Familielørdag med kreativt verksted, Pepperkakebyen

Sjetne frivilligsentral:  Basen - aktivitetskvelder for barn, Musikkbingen-øvingscontainer,  Ung&eldre sammen, TrimBingo, Småjobboppdrag,  

 Strinda frivilligsentral; OpplevelsesVoll, Åpen gård, Barsel og lekekafe,

Tegnspråklig frivilligsentral

Østbyen frivilligsentral; Leksehjelp, 

Flere aktiviteter

Aktive nærmiljø

Vi prøver å legge til ret...

En-til-en-aktivitet

Frivilligsentralene prøve...

Folkehelse-fysisk aktivitet

Folkehelse, tidlig innsat...

Godt voksen

Frivilligsentralene bidra...

Inkludering & mangfold

Frivilligsentralene ønske...

Kultur

Frivilligsentralene ønske...

2018 © Trondheims Frivilligsentraler