Kultur

Frivilligsentralene ønsker å ta vare på vår kulturarv, samtidig som vi gir plass for de mange nye kulturmulighetene som kan skapes i nærmiljøet
Flere aktiviteter

Aktive nærmiljø

Vi prøver å legge til ret...

Barn & unge

Vi organiserer aktivitets...

En-til-en-aktivitet

Frivilligsentralene prøve...

Folkehelse-fysisk aktivitet

Folkehelse, tidlig innsat...

Godt voksen

Frivilligsentralene bidra...

Inkludering & mangfold

Frivilligsentralene ønske...

2018 © Trondheims Frivilligsentraler