Frivillige til Møteplass for den Ukrainske foreningen på Ila skole.

Den frivilliges oppgave vil være å avlaste den ukrainske foreningen med organisering av møteplassen, slik at de får bruke tiden på å hjelpe de som kommer.

Aldersgruppe: 18 til 100 år

I all hovedsak vil dette frivillige oppdraget innebære å stå ved døren, det er smekklås på døren og mennesker vil ankomme til ulike tidspunkt. Barn vil gå inn og ut etter hvilke aktiviteter de får tilbud om og noen ukrainere røyker og vil ha behov for å gå ut underveis. 

Konkrete oppgaver knyttet til dette oppdraget:

Tidspunkt:  Fredager 17:00-20:00

1 frivillig på vakt


·Passe på at uvedkommende ikke kommer inn. 

·Sørge for at de flyktninger og foreninger som skulle ha behov for det kommer inn (og ut)

·Passe på at det kun er kjeller, gymsal og klasserom i første etasje som er i bruk

- at røyking foregår utenfor skolegård

·Bakdør kjeller skal ikke åpnes, egen inngangsdør til gymsal skal ikke åpnes!

Kontaktpersoner Ukrainsk forening: Lena Meleshko og Olga Mosand

Ila Skole, Mellomila 7A, 7018 Trondheim

Når man melder seg, får man link til vaktplan og du kan selv se hvilke vakter som er ledig og når du ønsker å bidra.Flere aktiviteter
2023 © Trondheims frivilligsentraler