Velkommen

I Trondheim og Klæbu er det 13 Frivilligsentraler, fordelt rundt om i bydelene. Alle frivilligsentralene har ulike eiere og driver sin virksomhet ut i fra lokale ønsker og behov. Hjemmesiden er fortiden under oppbygging

Her er Trondheims Frivilligsentraler

Klikk på den frivilligsentralen du ønsker å finne ut mere om, så kommer kontaktinformasjon opp.

Frivilligsentralenes aktivitetsområder

Frivilligsentralens aktivitetsområder gjenspeiles av lokale behov og hva frivillige ønsker å bidra med. Tilsammen er Trondheims og Klæbus frivilligsentraler involvert i frivillighet for alle målgrupper, men ingen frivilligsentral driver likt.

Vi prøver å legge til rette for at aktivitetene vi organiserer gjør at folk møtes og blir kjent med andre i sitt eget nærmiljø.

Les mer

Vi organiserer aktivitetstilbud for barn og unge, eller har annen aktivitet hvor ungdom kan delta som frivillige.

Les mer

Frivilligsentralene prøver å legge til rette for at mennesker møtes gjennom å gi hverandre en håndstrekning når det trengs.

Les mer

Folkehelse, tidlig innsats, trim og trivsel er et aktivitetsområde de fleste frivilligsentralene er involvert i.

Les mer

Frivilligsentralene bidrar til at aldersgruppen 60+ skal være aktive og engasjerte bidragsytere i sitt eget nærmiljø.

Les mer

Frivilligsentralene ønsker å ha et mangfold av aktiviteter som gjør at flest mulig finner et fellesskap som engasjerer i sitt eget nærmiljø.

Les mer

Frivilligsentralene ønsker å ta vare på vår kulturarv, samtidig som vi gir plass for de mange nye kulturmulighetene som kan skapes i nærmiljøet

Les mer

Frivilligsentralene bidrar til å skape trivsel og samhold i nærmiljøet gjennom uorganiserte aktiviteter hvor mennesker møtes og gjør en innsats for fellesskapet

Les mer
2018 © Trondheims Frivilligsentraler