Trivelig å være frivillig i Trondheim

I Trondheim og Klæbu er det 13 Frivilligsentraler, fordelt rundt om i bydelene. Alle frivilligsentralene har ulike eiere og driver sin virksomhet ut i fra lokale ønsker og behov. Alle frivilligsentralene har sin egen nettside. Vår felles nettside skal gjøre det enkelt for deg å finne din nærmeste frivilligsentral og få en oversikt over alle de frivillige aktivitetene vi er involvert i. Kanskje finner du noe du har lyst til å engasjere deg i også?

Her er Trondheims Frivilligsentraler

Klikk på den frivilligsentralen du ønsker å finne ut mere om, så kommer kontaktinformasjon opp.

Frivilligsentralenes aktiviteter

Frivilligsentralens aktiviteter gjenspeiles i lokale behov og hva frivillige ønsker å bidra med. Trondheims frivilligsentraler er involvert i svært mange aktiviteter over de aller fleste målgrupper, men ingen frivilligsentral driver likt. Vi har delt inn våre aktiviteter i ulike kategorier. Her vi du se hvilke aktiviteter Trondheims frivilligsentraler organiserer.

Vi knytter folk sammen gjennom å skape møteplasser og samhold i nærmiljøet. Kurs, kulturopplevelser, historie, trivsel o.l.

Les mer

Å gjøre noe sammen, er godt for folkehelsa. Vi organiserer gågrupper, dans i ulike former, skotthyll, trimgrupper, folkehelseuka o.l.

Les mer

Fokus på aktiviteter som språkafe, matopplevelser, tilrettelagte aktiviteter o.l.

Les mer

Alle kan være en ressurs for andre. Vi organiserer mange aktiviteter som gjør at eldre møtes og kan bidra for seg selv og fellesskapet.

Les mer

Mange unge faller utenfor tradisjonelle fritidsaktiviteter. Vi ønsker å gi tilbud slik at alle kan delta.

Les mer

Vi må alle være med og passe på miljøet rundt oss. Vi organiserer utlånssentral, loppemarked, byttekvelder, bagasjeromsmarked o.l.

Les mer

Alle kan bidra med noe, en gang i mellom. Behovet for hjelp endres stadig. Vi organiserer en-til-en-hjelp, besøksvenn, leskeshjelp, innsamlingsaksjoner, aktivitetsvenn, turvenn o.l

Les mer

Vi legger til rette for at nærmiljøet kan by på fine natur, dyr og turopplevelser. Vi organiserer besøksgård, nærturrunder, utarbeider turforslag o.l.

Les mer

Vi har stor lokalkunnskap og kjennskap til den øvrige frivilligheten i Trondheim. Vi deler hjelper deg gjerne med å finne en frivillig arena som passer for deg

Les mer
2018 © Trondheims Frivilligsentraler