Foreningsportalen iTrondheim

I april sender vi ut epost/sms til 2282 frivillige foreninger i Trondheim og ber om hjelp til å sjekke at info om din forening på foreningsportalen itrondheim er oppdatert.

I anledning av at Trondheim kommune i 2023 var Europeisk frivillighetshovedstad ønsket frivilligsentralene i Trondheim og Trondheim kommune å få en oversikt over alle frivillige foreninger i byen vår. Sammen med frivilligsentralenes IT leverandør WIS, har vi utviklet foreningsportalen itrondheim. Foreningsportalen skal vise mangfoldet av frivillig innsats i regi av lag og foreninger i Trondheim. Vi har innhentet informasjon fra Brønnøysundregistret over hvilke frivillige foreninger som er registrert i Trondheim. 

Hvorfor trenger Trondheim en foreningsportal?

Den frivillige innsatsen i Trondheim fortjener å synliggjøres. Målet med iTrondheim er at det skal være enkelt for alle å se hva som foregår av organisert frivillighet i Trondheim. Du kan søke på byområder, kategorier og aktiviteter.  Vi håper at iTrondheim kan bli et fint hjelpemiddel for å finne fram til hva som foregår av frivillighet i byen vår. Øverst i høyre hjørne er det mulig å velge språk, slik at alle kan lese informasjonen på sitt eget morsmål.

Om foreningsportalen

  • Gir oversikt over alle frivillige lag og foreninger i Trondheim kommune
  • Viser informasjon om forening og kontaktinformasjon til alle lag og foreninger
  • Har et system som gjør det enkelt å oppdatere kontaktinformasjon. 
  • Viser hvilke fritidsaktiviteter de enkelte foreninger organiserer 
  • Viser oversikt over hvor i byen du finner en spesiell type fritidsaktivitet i regi av frivillige foreninger, f.eks sjakk.
  • Gir en realistisk oversikt over antall foreninger og type aktiviteter
  • Gir beboerne i Trondheim en enkel mulighet for å finne fram i fritidsaktiviteter og foreninger
  • Oversetter informasjon til de fleste aktuelle språk
  • Er gratis å benytte og ivaretar krav til GDPR
  • Sender årlig ut en epost/sms med beskjed om å oppdatere kontaktinfo

Hver forening har fått sin egen "infoside" på iTrondheim. For de foreninger som i dag ikke har egne websider kan dette være en fin mulighet til å vise seg frem. Foreningens infoside vil bli informasjon som gir folk et inntrykk av hvilken forening det er.  

Har du innspill og kommentarer til foreningsportalen itrondheim.org, så send oss gjerne en e-post til: post@itrondheim.org


2024 © Trondheims frivilligsentraler