Bli nærmiljøguide

Vil du gjøre en forskjell for noen som er ny i landet? Vi er igang med prosjekt nærmiljøguide!

Med tilskuddsmidler fra IMDi, er Trondheims frivilligsentraler og Trondheim kommune igang med Nærmiljøguideprosjektet. Oppstart skjer i slutten av august 2023.

Som ny i landet er man avhengig av å få starthjelp. Språket er ukjent, menneskene og kulturen fremmed og byen ukjent. Som nærmiljøguide kobles du på en nyankommet flyktning i bydelen og kan dermed være det hyggelige mennesket som f.eks viser hvordan finn.no fungerer, turstier å gå og butikker å handle på.

Interessert i å vite mer? Ta kontakt med narmiljoguide@gmail.com eller gå inn på vår facebookside: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550114445456 


2024 © Trondheims frivilligsentraler