Europeisk frivillighetshovedstad

Trondheim er i 2023 utvalgt til å være Europeisk frivillighetshovedstad!

Trondheim - Europeisk frivillighetshovedstad 2023!

I 2023 har Trondheim har fått den store ære å være Europeisk frivillighetshovedstad!

Hva er Europeisk frivillighetshovedstad?

European Volunteering Capital Competition er en europeisk konkurranse som har som mål å fremme frivillighet på lokalt nivå. Målet er å styrke, inspirere og feire frivilligheten ved å gi anerkjennelse til kommuner som støtter og satser på frivillighet.

Konkurransen organiseres av Centre for European Volunteering (CEV), som er et europeisk frivillighetsnettverk som jobber for å fremme og støtte frivillig arbeid og innsats i Europa. Tidligere hovedsteder har vært Gdansk, Berlin, Padova, Århus og London.

Som europeisk frivillighetshovedstad i 2023 skal Trondheim kommune motivere, inspirere og oppmuntre andre kommuner regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å fremme og feire frivillighet.


Les mer om EVCTrondheim her.

2024 © Trondheims frivilligsentraler