Positivt med frivillighetens år

I 2022 ble frivillighetens år feiret på mange ulike måter. Selv om året er over, skal applausen over frivillig innsats alle ta slutt!

Frivillighetens år 2022 feiret Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere brukte året til å ferie og markere frivillig innsats på mange ulike måter.

Det var satt 3 mål for året:

  1. Økt deltakelse
  2. Økt tilgjengelighet
  3. Synliggjøre frivillig sektors betydning.

I januar 2023 kan frivillighet Norge rapportere om 200% økning i nye frivillige som melder seg via rekrutteringssiden frivillig.no

Les mer om frivillighetens år 2022  her.

2024 © Trondheims frivilligsentraler