Sammen i nærmiljøet

Vi knytter folk sammen gjennom å skape møteplasser og samhold i nærmiljøet. Kurs, kulturopplevelser, historie, trivsel o.l.

Aktiviteter

2024 © Trondheims frivilligsentraler