Barn og unge

Mange unge faller utenfor tradisjonelle fritidsaktiviteter. Vi ønsker å gi tilbud slik at alle kan delta.

Aktiviteter

2018 © Trondheims Frivilligsentraler