Barn og unge

Mange unge faller utenfor tradisjonelle fritidsaktiviteter. Vi ønsker å gi tilbud slik at alle kan delta.

Aktiviteter

2020 © Trondheims frivilligsentraler