Aktiviteten ved sentralene

14 av 14 sentraler har registret aktiviteter i InVi.
Det er registrert 305 aktive aktiviteter.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Kategorier

Av 305 aktive aktiviteter er nå 266 (87,2 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 71 26,7 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 47 17,7 %
En til en hjelp/tjeneste 46 17,3 %
Arrangement 32 12,0 %
Inkludering/integrering 27 10,2 %
Annet 19 7,1 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 12 4,5 %
Kurs/undervisning 7 2,6 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 5 1,9 %
Totalt 266 100 %

Samarbeid

Av 305 aktive aktiviteter er nå 195 (63,9 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha flere samarbeidspartenere.

Samarbeid Antall
I egen regi 72
Lokale lag og foreninger 51
Offentlig annet 39
Offentlig helse 31
Nasjonale organisasjoner 15
Næringsliv 13
Annet 13

Alder

Av 305 aktive aktiviteter er nå 155 (50,8 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 150
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 9
Førskolebarn (2-5 år) 3
Barn (6-12 år) 11
Ungdom (13-17 år) 23
Unge voksne (18-29 år) 21
Voksne (30-44 år) 4
Voksne (45-66 år) 27
Voksne (67-79 år) 4
Eldre (80+ år) 48

Kategorier med aktiviteter

Av 305 aktive aktiviteter er nå 266 (87,2 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

2022 © Trondheims frivilligsentraler