#koronalei? Her kan du melde deg som frivillig vaksinehjelper

For at flest mulig skal få vaksine på kortest mulig tid trenger vi FRIVILLIGE til å bistå sammen med kommunens helseteam. Her kan du melde deg på.

Vi trenger mange frivillige i lang tid - vi har bruk for alle.

Vaksineringen  på Sluppen starter opp 17. februar og vil foregå  mandag-fredag fra kl 08 - 16 frem til sommeren 2021. Dagen vil være inndelt i 2 vakter dvs 4 timer på hver. Vaktene for de frivillige legges ut for 2 uker i gangen. Som frivillig vil du få sms når nye vakter legges ut. NB: Tilgangen på vaksinedoser avgjør behovet for frivillige.

Vaksineringen skal foregå på Sluppen i Sluppenveien 14 (NTNU eksamenslokaler / den gamle postterminalen)

Oppgaver for våre frivillige:

 • Håndhygiene, påse bruk av munnbind, temperaturmåling
 • Følge frem til vaksinasjonsbåsen
 • Vakt ved hovedutgang for alle vaksinerte

Gjeldende smittevernregler gjelder:

 • Bruk munnbind
 • God håndhygiene
 • Hold 1 meters avstand

IKKE MØT om du:

 • Har forkjølelsessymptomer
 • Har vært i utlandet eller rød sone
 • Er i karantene
 • Er smittet selv, eller har vært i nærkontakt med noen som er smittet

Nyttig info for frivillige:

 • Parkering for alle frivillige på nedsiden av bygget
 • Alle oppgaver er innendørs, med unntak av eventuelt følge ned trapp ved utgangsdør
 • Gode sko, for det vil bli en del gåing og ståing
 • Vi serverer kaffe, ta med matpakke 
 • Låsbare skap for verdisaker 
 • Ha mobilen på lydløs

Trenger du mer info - er det noe du lurer på?

Meld deg på som frivillig

Fyll ut skjemaet nedenfor og send inn. Når vi har gjennomgått opplysningene, sender vi ut sms og e-post med lenke til oversikt over tilgjengelige vakter kommende uke der du enkelt kan melde deg på der det passer. Det er din private lenke og skal ikke deles. Det sendes ut nye meldinger når nye vakter foreligger.

Vi håper mange har lyst og anledning til å bidra på vårens viktigste dugnad.

Flere dokumenter

Samarbeidsavtale med kommunen

Trondheims 12 frivilligsentraler har samarbeidsavtale med Trondheim kommune. Avtalen gjelder for 2018-2021.

Barn og unge

Noen av frivilligsentralene tilbyr åpne aktivitetstilbud for barn og unge, eller har annen aktivitet hvor ungdom kan delta som frivillige.

Inkludering

Frivilligsentralene ønsker å ha et mangfold av aktiviteter som gjør at flest mulig finner et fellesskap som engasjerer i sitt eget nærmiljø.

Aktive nærmiljø

Frivilligsentralene prøver å legge til rette for at aktivitetene vi organiserer gjør at folk møtes og blir kjent med andre i sitt eget nærmiljø.

Aldersvennlig by

Frivilligsentralene bidrar til at aldersgruppen 60+ skal være aktive og engasjerte bidragsytere i sitt eget nærmiljø.

Kultur

Frivilligsentralene ønsker å ta vare på vår kulturarv, samtidig som vi gir plass for de mange nye kulturmulighetene som kan skapes i nærmiljøet

Møteplasser

Frivilligsentralene bidrar til å skape trivsel og samhold i nærmiljøet gjennom uorganiserte aktiviteter hvor mennesker møtes og gjør en innsats for fellesskapet

Dyr og grønt miljø

Frivilligsentralene ønsker å bidra til at mennesker i storbyen Trondheim skal få nærkontakt med dyr og kunnskap om viktigheten av å ta vare på de naturressursene vi har.

Folkehelse

Folkehelse, tidlig innsats, trim og trivsel er et aktivitetsområde de fleste frivilligsentralene er involvert i.

Tilrettelagte møteplasser

Frivilligsentralene ønsker å tilby møteplasser for grupper som har behov for litt ekstra tilrettelegging.

En-til-en-hjelp

Frivilligsentralene prøver å legge til rette for at mennesker møtes gjennom å gi hverandre en håndstrekning når det trengs.

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Trondheims Frivilligsentraler samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2021 © Trondheims frivilligsentraler