Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Taushetserklæring

  • Jeg forplikter meg til å ikke dele personlige opplysninger som jeg er blitt kjent med i mitt arbeid i tilknytning til frivilligsentralen.
  • Jeg vet at taushetsplikten gjelder både i den tiden jeg er tilknyttet frivilligsentralen og etter at mitt engasjement er avsluttet.


Flere dokumenter

Samarbeidsavtale med kommunen

Trondheims 12 frivilligsentraler har samarbeidsavtale med Trondheim kommune. Avtalen gjelder for 2018-2021.

Barn og unge

Noen av frivilligsentralene tilbyr åpne aktivitetstilbud for barn og unge, eller har annen aktivitet hvor ungdom kan delta som frivillige.

Inkludering

Frivilligsentralene ønsker å ha et mangfold av aktiviteter som gjør at flest mulig finner et fellesskap som engasjerer i sitt eget nærmiljø.

Aktive nærmiljø

Frivilligsentralene prøver å legge til rette for at aktivitetene vi organiserer gjør at folk møtes og blir kjent med andre i sitt eget nærmiljø.

Aldersvennlig by

Frivilligsentralene bidrar til at aldersgruppen 60+ skal være aktive og engasjerte bidragsytere i sitt eget nærmiljø.

Kultur

Frivilligsentralene ønsker å ta vare på vår kulturarv, samtidig som vi gir plass for de mange nye kulturmulighetene som kan skapes i nærmiljøet

Møteplasser

Frivilligsentralene bidrar til å skape trivsel og samhold i nærmiljøet gjennom uorganiserte aktiviteter hvor mennesker møtes og gjør en innsats for fellesskapet

Dyr og grønt miljø

Frivilligsentralene ønsker å bidra til at mennesker i storbyen Trondheim skal få nærkontakt med dyr og kunnskap om viktigheten av å ta vare på de naturressursene vi har.

Folkehelse

Folkehelse, tidlig innsats, trim og trivsel er et aktivitetsområde de fleste frivilligsentralene er involvert i.

Tilrettelagte møteplasser

Frivilligsentralene ønsker å tilby møteplasser for grupper som har behov for litt ekstra tilrettelegging.

En-til-en-hjelp

Frivilligsentralene prøver å legge til rette for at mennesker møtes gjennom å gi hverandre en håndstrekning når det trengs.

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Trondheims Frivilligsentraler samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

2022 © Trondheims frivilligsentraler