Koronainfo på ulike språk
ትግርኛ  (Tigrinja)

Posters and videos

Video from Norsk Folkehjelp

Video from Norske Kvinners Sanitetsforening


Se tidligere publisert innhold om koronasituasjonen på ulike språk.


Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder som:

Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, elisabeth@norgesfrivilligsentraler.no

2021 © Trondheims frivilligsentraler