Møteplasser

Frivilligsentralene bidrar til å skape trivsel og samhold i nærmiljøet gjennom uorganiserte aktiviteter hvor mennesker møtes og gjør en innsats for fellesskapet

Aktivitetstilbudet som frivilligsentralene tilbyr, varierer etter frivilliges ønsker, frivilligsentralens lokaliteter og kapasitet. Ingen frivilligsentraler driver likt, så derfor kan det hende at denne oppgaven akkurat nå ikke er en prioritert aktivitet for alle frivilligsentralene.

I Trondheim organiserer følgende frivilligsentraler tilbud som bidrar til trivelige møteplasser, hvor frivillige er den viktigste ressursen. Når du klikker på aktivitetens navn i grønn skrift, blir du ført til den frivilligsentrals info om  aktiviteten.

Byåsen frivilligsentral

Ila frivilligsentral

Jekken frivilligsentral

Løkkan frivilligsentral: Onsdagskafe

Kattem frivilligsentral

Nardo & omegn frivilligsentral

Presthus frivilligsentral

Saupstad frivilligsentral

Sjetne frivilligsentral:  Bingo,

 Strinda frivilligsentral

Tegnspråklig frivilligsentral

Østbyen frivilligsentral

Flere dokumenter

Aktive nærmiljø

Frivilligsentralene prøver å legge til rette for at aktivitetene vi organiserer gjør at folk møtes og blir kjent med andre i sitt eget nærmiljø.

Aldersvennlig by

Frivilligsentralene bidrar til at aldersgruppen 60+ skal være aktive og engasjerte bidragsytere i sitt eget nærmiljø.

Barn og unge

Noen av frivilligsentralene tilbyr åpne aktivitetstilbud for barn og unge, eller har annen aktivitet hvor ungdom kan delta som frivillige.

Dyr og grønt miljø

Frivilligsentralene ønsker å bidra til at mennesker i storbyen Trondheim skal få nærkontakt med dyr og kunnskap om viktigheten av å ta vare på de naturressursene vi har.

En-til-en-hjelp

Frivilligsentralene prøver å legge til rette for at mennesker møtes gjennom å gi hverandre en håndstrekning når det trengs.

Folkehelse

Folkehelse, tidlig innsats, trim og trivsel er et aktivitetsområde de fleste frivilligsentralene er involvert i.

Inkludering

Frivilligsentralene ønsker å ha et mangfold av aktiviteter som gjør at flest mulig finner et fellesskap som engasjerer i sitt eget nærmiljø.

Kultur

Frivilligsentralene ønsker å ta vare på vår kulturarv, samtidig som vi gir plass for de mange nye kulturmulighetene som kan skapes i nærmiljøet

Møteplasser

Frivilligsentralene bidrar til å skape trivsel og samhold i nærmiljøet gjennom uorganiserte aktiviteter hvor mennesker møtes og gjør en innsats for fellesskapet

Tilrettelagte møteplasser

Frivilligsentralene ønsker å tilby møteplasser for grupper som har behov for litt ekstra tilrettelegging.

2022 © Trondheims frivilligsentraler