Om Trondheimsportalen

Trondheimsportalen gir oversikt over mangfoldet av frivillige lag og foreninger som finnes i Trondheim. Bruk Trondheimsportalen til å finne ut hva som skjer i ditt nærområde!

I anledning av at Trondheim kommune i 2023 er Europeisk frivillighetshovedstad ønsker frivilligsentralene i Trondheim og Trondheim kommune å få en oversikt over alle frivillige foreninger i byen vår. Sammen med frivilligsentralenes IT leverandør WIS, er vi igang med å utvikle foreningsportalen itrondheim. Foreningsportalen skal vise mangfoldet av frivillig innsats i regi av lag og foreninger i Trondheim. 

Vi har innhentet informasjon fra Brønnøysundregistret over hvilke frivillige foreninger som er registrert i Trondheim. Tilsammen står 4000 foreninger i enhetsregistret i Trondheim. Vi er for tiden i gang med å "vaske" listene og plukke ut de som direkte kan knyttes til frivillig aktivitet. Vi har kommet halvveis i jobben, og har nå passert 1000 foreninger som er lagt til på itrondheim.org. Selv om mange foreninger mangler enda, mener vi at foreningsportalen allerede vil være et godt hjelpemiddel. I starten av januar startet arbeidet med å sende ut e-post til alle foreninger vi så langt har funnet e-postadresser til. I e-posten ber vi om hjelp til å oppdatere kontaktinfo og eventuelt legge inn litt mer informasjon om den enkelte forening.

Hvorfor trenger Trondheim en foreningsportal?

Vi mener at en frivillighetshovedstad fortjener å ha en oversikt over hva som finnes av frivillige foreninger i byen. Målet med iTrondheim er at det skal være enkelt for alle å se hva som foregår av organisert frivillighet i Trondheim. Du kan søke på byområder og kategori. Våren 2023 vil portalen utvides slik at det blir mulig å søke seg frem til hvilke fritidsaktiviteter den enkelte foreninger driver og for hvilke målgrupper/aldersgrupper aktivitetene er rettet mot.  Når hver forening har oppdatert sin kontaktinfo vil forhåpentligvis iTrondheim bli et fint verktøy for å finne fram til hva som foregår av frivillighet i byen vår. Øverst i høyre hjørne er det mulig å velge språk, slik at alle kan forstå det som står. 

Om foreningsportalen

 • Gir oversikt over alle frivillige lag og foreninger i Trondheim kommune
 • Viser informasjon om forening og kontaktinformasjon til alle lag og foreninger
 • Har et system som gjør det enkelt å oppdatere kontaktinformasjon. 
 • Viser hvilke fritidsaktiviteter de enkelte foreninger organiserer (kommer våren 2023)
 • Viser oversikt over hvor i byen du finner en spesiell type fritidsaktivitet i regi av frivillige foreninger, f.eks sjakk.
 • Vil gjøre det enkelt å søke seg frem til informasjon det kan være vanskelig å finne på kommunens nettsider, f.eks info om hvilke foreninger som driver med utlån, matutlevering og språkkafeer.
 • Gir en realistisk oversikt over antall foreninger og type aktiviteter
 • Gir beboerne i Trondheim en enkel mulighet for å finne fram i fritidsaktiviteter og foreninger
 • Oversetter informasjon til de fleste aktuelle språk
 • Er gratis å benytte og ivaretar krav til GDPR
 • Sender årlig ut en epost/sms med beskjed om å oppdatere kontaktinfo

Hver forening vil få sin egen "infoside" via iTrondheim. For de foreninger som i dag ikke har egne websider kan dette være en fin mulighet til å vise seg frem. Foreningens infoside vil bli informasjon som gir folk et inntrykk av hvilken forening det er.  

Har du innspill og kommentarer til foreningsportalen itrondheim.org, så send oss gjerne en e-post til: post@itrondheim.org

2024 © Trondheims frivilligsentraler