Foreningsportal for Trondheim

Snart blir det enklere å finne frem til frivillige lag og foreninger i Trondheim!

Trondheims frivilligsentraler og kulturenheten i Trondheim kommune forbereder seg på at Trondheim i 2023 skal være Europeisk frivillighetshovedstad. Sammen med frivilligsentralenes IT leverandør WIS, har vi blitt enige om å lage en plattform for foreningslivet i Trondheim som;

 • Gir oversikt over alle frivillige lag og foreninger i Trondheim kommune
 • Viser informasjon om forening og kontaktinformasjon til alle lag og foreninger
 • Har et system som gjør det enkelt å oppdatere kontaktinformasjon
 • Viser hvilke fritidsaktiviteter de enkelte foreninger organiserer
 • Viser oversikt over hvor i byen du finner en spesiell type fritidsaktivitet i regi av frivillige foreninger, f.eks sjakk.
 • Gir en realistisk oversikt over antall foreninger og type aktiviteter
 • Gir beboerne i Trondheim en enkel mulighet for å finne fram i fritidsaktiviteter og foreninger
 • Støtter opp om kommunens allerede eksisterende Aktørbase, tilskuddsbase og bookingbase
 • Oversetter informasjon til de fleste aktuelle språk
 • Kan sende meldinger til utvalgte foreninger
 • Er gratis å benytte og ivaretar krav til GDPR


Frivilligsentralenes IT leverandør Wis har allerede utviklet foreningsportalen og 60 kommuner i landet har tatt den i bruk. Når Trondheim en gang tidlig på nyåret i 2023 tar i bruk Foreningsportalen, vil vi imidlertid bli den klart største kommunen i forhold til befolkningen med foreningsportal. Trondheim kommune har i dag "Aktørbasen" som sin oversikt over frivilligheten i byen. Imidlertid er det en utfordring med å holde basen oppdatert.

Arbeidet med å tilpasse den nye foreningsportalen til dagens aktivitørbase har så vidt startet opp. Målet er å ha et nokså ferdig produkt klart til å vises frem til 15. januar 2023.

Strinda og Sjetne frivilligsentraler som jobber med tilpasningene, ser mange muligheter for å lage gode oversikter på ting som folk i Trondheim leter etter på nettet, og som er vanskelige å finne på kommunens nettsider. F.eks oversikt over Utlånssentraler. 

Her kan du lese mer om foreningsportal og se eksempler på hvordan andre kommuner i Norge har tilpasset sin foreningsportal til befolkningsstørrelse og behov

2022 © Trondheims frivilligsentraler