Fantastisk frivillig innsats på vaksinestasjonen

Trondheims 13 frivilligsentraler koordinerer de drøyt 400 frivillige som har meldt seg til frivillig innsats under vaksineringen av Trondheimere.

Alle har meldt seg via vår felles webside og InVI systemet funker alldeles strålende til å rekruttere, legge ut nye oppdrag og kommunisere med de frivillige👍👍Hver dag bidrar de frivillige med hyggelig velkomst, døråpnere, taxibestilling, vennlige smil og hyggelige ord i vaksinelokalene på Sluppen. De fleste frivillige er ukjent for hverandre, men etter en måneds innsats har det utviklet seg et nydelig vennskap og hærlig humørfylt tone. De frivillige er studenter, pensjonister, hjemmeboende og yrkesaktive. For mange av de frivillige er dette den eneste måten å møte mennesker for tida😉 Sammen for at Trondheim skal være en trygg og trivelig bo å bo i👍


2023 © Trondheims frivilligsentraler