Frivillighetens år 2022

Under Frivillighetens år 2022 skal vi sette flomlys på alt som foregår i frivillig sektor!

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med! 

Det er satt tre mål for året; 

  1. Økt deltakelse
  2. Økt tilgjengelighet
  3. Synliggjøre frivillig sektors betydning.

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. Vi gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp!

Sammen med alle i Trondheim skal vi feire frivillighetens år! Følg med på den enkelte frivilligsentrals hjemmesider for hva som skal skje i frivillighetsåret 2022.

Følgende datoer er verdt å merke seg:

  • Søndag 5. desember 2021 går startskuddet for Frivillighetsåret 2022
  • Lørdag 21. mai er VÅR dag - dagen da alle frivilligsentraler i landet gjør noe helt spesielt i eget nærmiljø
  • Torsdag 9 og fredag 10. juni kommer Sykkelturen til Trondheim


Les mer om frivillighetens år 2022  her.

2022 © Trondheims frivilligsentraler