Trondheims frivilligsentraler på samme nettsted

Det er 12 frivilligsentraler i Trondheim. For å gjøre det enklere for deg å finne frem til din nærmeste frivilligsentral, har vi opprettet en felles nettside.

Siden er foreløpig under oppbygging, men vi regner med å kunne vise et oversiktlig side over alt hva Trondheims frivilligsentraler er involvert i medio desember 2018.

På vår felles side vil du få et helheltsbilde over Frivilligsentralenes aktivitetsnivå og funksjoner i våre nærmiljø.

Landsstyret i Norges frivilligsentraler har valgt Wisweb som leverandør av felles IT løsning for landets frivilligsentraler.

Det nye systemet som har fått navnet InVi er stadig under utvikling og nye funksjoner kommer til. Ferdig utviklet vil databasen inneholde alle funksjoner som en aktiv frivilligsentral vil ha behov for å ha samlet på ett sted. WeB side, navneregister, mulighet for å sende meldinger, frivillige plassert under interesser/aktivitet, mulighet for å sende ut oppdragsforespørsler,  kalenderfunksjon, telling av frivillige timer og utrolig mye mere.

Et nasjonalt register for hvilke aktiviteter frivilligsentralene er involvert i er opprettet. Det gir oss alle en oversikt over hva Norges 447 frivilligsentraler er involvert i frivilligsentral.no/aktivitet .


2024 © Trondheims frivilligsentraler