Tusen hjertelig takk

Etter 8 måneder med enorm innsats fra over 300 frivillige, har nå Trondheims frivilligsentraler avsluttet sitt engasjement på vaksinestasjonen på Sluppen

Vanskelig å finne ord som dekker den frivillige innsatsen som frivillige har bistått Trondheim kommune med på vaksinestasjonen på Sluppen. Kort oppsummert:

  • 8 måneders frivillig innsats
  • 308 frivillige har vært involvert i perioden
  • 6 dager i uka
  • 8 timer pr dag
  • 9518 frivillige timer, som utgjør 5,6 årsverk
  • Regner vi kr 350 pr time i frivillig innsats så har vi spart kommunekassa for 3,3 millioner kroner, om frivillige skulle vært erstattet med ansatte.
  • I tillegg kommer administrativ koordinering

Uten tvil det største fellesløftet som Trondheims frivilligsentraler har vært involvert i. Mobiliseringen viser at vi har mange frivillige som kan bidra for Trondheims beste når det trengs som mest.


Tusen, hjertelig takk til alle som har gjort dette mulig!

2024 © Trondheims frivilligsentraler