Samarbeidsavtale Trondheim kommune

Trondheims Frivilligsentraler og Trondheim kommune har samarbeidsavtale for perioden 2018-2021.

Samarbeidsavtalen gir partene forhåpninger om aktivitetsområder og en trygg og forutsigbar økonomi de kommende årene.

2018 © Trondheims Frivilligsentraler